Mgr. Ing. Pavla Cerhová Kořínková

Psycholožka a terapeutka

Ráda poslouchám lidské příběhy, jejich strasti i slasti. Baví mě spolu s klientkou či klientem pronikat hlouběji, bezpečně se dotýkat událostí z minulosti, které ať vědomě či nevědomě, ovlivňují naši přítomnost. Ve své práci vycházím především z psychodynamické psychoterapie, jsou mi ale blízké i přístupy, které se zaměřují na práci s tělem a kognitivně-behaviorální terapie. Poskytuji psychoterapeutické poradenství a terapii dospělým a dospívajícím ženám a mužům, konzultace rodičům a lektoruji workshopy Vztek matek.

 

Vybrané pracovní zkušenosti:

 • Soukromá psychologická praxe (aktuální)  - individuální psychoterapeutické poradenství a terapie, konzultace pro rodiče, sdílecí a podpůrná skupina pro matky, projekt Vztek matek - lektorování workshopů
 • Rodičovská dovolená  - lektorování kurzů vázání dětí do šátku na nošení dětí, dobrovolná činnost a lektorování programu pro rodiče s dětmi v Rodinném centru Letná
 • Sdružení Linka bezpečí - telefonická krizová intervence pro děti a dospívající, Praha, Pozice: Intervizor/Vedoucí směny dříve Samostatný konzultant
 • Tesco Franchise Stores ČR a.s. - síť prodejen potravin Žabka, Praha, Pozice: Franchisee Recruitment Specialist (organizace a vedení Assessment centra, nábor franšízantů, psychodiagnostika)
   

Vybrané praxe a stáže:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice, dlouhodobá praxe (režimové oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou - účast na psychoterapeutických skupinách)
 • Krizové centrum RIAPS
 • Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.
 • Institut pro výzkum rodiny, dlouhodobá účast na psychoterapeutických skupinách
 • Bílý kruh bezpečí o.s. - pomoc obětem trestných činů v ČR, Praha, dlouhodobá dobrovolná činnost
 • Dětský domov a speciální školy Čechy pod Kosířem 

 

Vzdělání:

 • Párová terapie - práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou, Český institut Biosyntézy (15 hodin)
 • Výcvik v metodě zvládání vzteku - Liga otevřených mužů (40 hodin)
 • Teoretické vzdělávání v psychoterapii SUR - Institut pro vzdělávání v psychoterapii (230 hodin)
 • Sebezkušenostní pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR - vedoucí komunity K4 - Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. (600 hodin)
 • Kurz základní krizové intervence, Remedium (56 hodin)
 • Výcvik v chatové krizové intervenci, Sdružení Linka bezpečí (16 hodin)
 • Výcvik telefonické krizové intervence, Sdružení Linka bezpečí (140 hodin)
 • Kurz Biosyntézy (16 hodin)
 • Psycholog ve zdravotnictví - akreditovaný kvalifikační kurz - odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru Psycholog ve zdravotnictví.
 • Universidad de Granada, Španělsko, Obor: Psychologie (studium ve španělském jazyce) roční studijní pobyt
 • Univerzita Karlova, Praha, Obor: Psychologie (zakončeno Mgr., diplomová práce: Psychologické aspekty nošení dětí v šátku)
 • Česká zemědělská univerzita, Praha, Obor: Agricultural Economics and Management (studium v anglickém jazyce, zakončeno Ing., diplomová práce: Ekonomická analýza ekologického zemědělství)