Mgr. Hana Vaníčková

Ve své práci se opírám o biosyntetickou psychoterapii a o krizovou intervenci, ve které jsem nejvíce doma. Na biosyntéze oceňuji její holistický pohled, který hledá rovnováhu mezi tím, co cítíme, co si myslíme a naším tělem (pohybem) a její víru v sebeúzdravné síly, které v sobě každý máme. Pracuji s dospělými klienty, kterým mohu nabídnout podporu v obtížných životních situacích, být jim průvodkyní při snaze porozumět potížím, které zažívají ve vztazích s druhými nebo sami k sobě. Zabývám se také ryze ženskými tématy (početí, těhotenství, porod, rané mateřství a rodičovství), traumatem z pohledu biosyntézy a také mateřským vztekem.

Pracovní zkušenosti:

 • 2021 - dosud
  Lektorská činnost (Český institut Biosyntézy - Rodič ve vlastní síle, Vývojové trauma pohledem biosyntetické psychoterapie, Učíme krizovku - Sebepéče pro pomáhající, Poradna Vigvam - Práce s tělem v kontextu truchlení)
 • 2019 - dosud
  Psychoterapeut pro rodiny, které prochází ztrátou; Poradna Vigvam
 • 2019 - dosud
  Soukromá psychoterapeutická praxe (výcvik v biosyntetické psychoterapii 2017-2022)
 • 2018 - 2022
  Vedoucí chatu; Linka bezpečí
 • 2017 - dosud
  Projekt Vztek matek – workshopy a individuální konzultace týkající se mateřského vzteku
 • 2015 - 2019
  Vedení podpůrných skupin pro rodiče dětí předškolního věku, Rodinné a komunitní centrum Paleček
 • 2014 - 2916
  Lektorka předporodní přípravy, individuální konzultace, doprovody k porodu, podpora v šestinedělí (dula)
 • 2011 - dosud
  Konzultant E-mailové poradny a chatu Rodičovské linky a konzultant telefonické Rodičovské linky; Linka bezpečí
 • 2011-2014
  Lektor, odb. konzultant - Kurz Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol; Sirius, o.p.s.
 • 2009
  Lektorování kurzu Syndrom vyhoření učitele; Člověk v tísni o.p.s., Meta o.s.
 • 2007-2011
  Vedoucí směny na krizové lince pro děti, metodik, lektor; Linka bezpečí, z.s.
 • 2001-2007
  Konzultant na krizové lince pro děti; Linka bezpečí, z.s.
 • 2001-2007
  Jednooborová psychologie FF UK Praha

Některé další vzdělávání, kurzy:

 • 2017 – dosud
  Pětiletý psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze; ČIB
 • 2014-2016
  Výcvik Českých dul; České duly, z.s.
 • 2010
  Od fragmentace k integraci. Kurz práce s traumatem v kontextu biosyntézy; ČIB
 • 2009
  Výcvik v internetovém poradenství; Modrá linka
 • 2006
  Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci; Linka bezpečí