INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

(osobní, telefonická nebo online)
Intenzivní hloubková práce. Plná pozornost tomu, kdo jste a co potřebujete. Z očí do očí. Osobně, přes telefon či online. Jednorázově či dlouhodoběji. Profesionální provázení psycholožkami s psychoterapeutickým vzděláním.

Naše spolupráce může zahrnovat práci na: 

 • hlubším porozumění svému vzteku jako vztahovému vzorci (jeho spouštěcím mechanismům, signálům, které je dobré vnímat včas, faktorům, které váš vztek posilují apod.) 
 • identifikaci jeho kořenů ve vaší historii a osobním příběhu
 • ztotožnění se svým vztekem jako s něčím, co má i velmi obohacující a konstruktivní potenciál
 • znovuzískání kontroly nad svým prožíváním
 • sebepřijetí i v momentech vzteku (práce s pocity viny, sebedevalvací apod.)
 • rozšiřování možností, které máte k dispozici, pro tvořivé zacházení se svým vztekem v různých situacích
  ...a také dívání se na vztek v mnohem širších souvislostech (rozdílné přístupy ke vzteku s partnerem i vrámci širší rodiny, sebepéče jako prevence destruktivních projevů vzteku apod.) 
  To vše pro to, aby se vám s dětmi žilo lépe a autentičtěji.

Délka individuálního setkání/telefonátu/online hovoru: 50 minut (případně 80 minut)
Cena: 800 Kč/50 minut, 1200 Kč/ 80 minut (platí pro všechny typy konzultace)

Individuální konzultace vrámci Vzteku matek poskytují psycholožky: 
Pavla Cerhová Kořínková / +420 775 310 933
Barbara Ernest / +420 774 235 225
Hana Nečina Vaníčková / +420 608 832 390 
Lucie Scheerová / +420 776 666 507

 

SDÍLECÍ A PODPŮRNÁ SKUPINA PRO MATKY

SDÍLECÍ A PODPŮRNÁ SKUPINA POD ZÁŠTITOU PROJEKTU VZTEK MATEK JE AKTUÁLNĚ PŘERUŠENA -  Z DŮVODU POBYTU JEDNÉ Z LEKTOREK MIMO ČESKOU REPUBLIKU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

Síla a unikátnost ženské podpory. Potkávání se v tom, co sdílíme, i v tom, v čem jsme každá jiná. Zastavení se. Sounáležitost. Čerpání sil. Nadechnutí se. Inspirace. 

Prostor otevřený všem matkám. Můžete přijít jednou nebo opakovaně. Můžete mlčet, ptát se, povídat... Můžete mít za sebou už náš workshop či individuální konzultaci nebo přijít do kruhu žen poprvé. Setkání matek se koná v herně Rodinného centra Letná vždy v čase 9.45-11.45 hodin, děti se baví okolo a my sdílíme.

Cena: 50 Kč

Kapacita: 6 míst (Rezervace nutná - zde)

Seznam témat 2019: 

 • 21. 1.   Porod
 • 28. 1.   Vztek matek
 • 18. 2.   Partnerský vztah
 •   4. 3.   Rodinné vztahy
 • 11. 3.   Vztek matek
 •   1. 4.   Sourozenci
 • 29. 4.   Partnerský vztah
 • 13. 5.   Rodinné vztahy
 • 27. 5.   Vztek matek

Proběhlá témata 2018:

 • 29. 1.   Porod
 • 12. 2.   Kojení
 • 26. 2.   Vztek matek
 • 12. 3.   Já jako máma
 • 26. 3.   Mateřství v partnerském vztahu
 •   9. 4.   Vztek matek
 • 23. 4.   Vychovávám své dítě dobře?
 • 14. 5.   Příchod dalšího dítěte
 • 28. 5.   Vztek matek
 • 10. 9.   Porod
 • 24. 9.   Nástup do školky
 •  8. 10.   Vztek matek
 • 22. 10.  Rodinné vztahy
 •  5. 11.    Porod
 • 19. 11.   Příchod dalšího sourozence
 •  3. 12.   Vztek matek

OHLASY NA SDÍLECÍ A PODPŮRNOU SKUPINU

"Díky moc za možnost sdílet s ostatními "svůj vztek". Bylo opravdu inspirující slyšet problémy, postoje a názory ostatních mamin, jejich témata i případné reakce na "moje téma". Vlastně bylo moc velkou úlevou, asi pro nás všechny, už jen říct nahlas svoje pocity... Díky moc za vytvoření přátelské, otevřené a uvolněné atmosféry, za přínosný kaučink, občas naťuknutí, za otázky, nápady, shrnutí. Bylo to příjemně a dobře strávené dopoledne! (A i děti si čas v herničce krásně užily!)"

Marta

"Podpůrná skupina pro matky, kterou Pavla s Kateřinou vedou, mě nadchla možností sdílet své pocity a zážitky z mateřství (dobré i špatné) bez strachu z nepochopení nebo odsouzení. Atmosféra celého povídání byla velmi uvolněná a myslím, že jsme všechny měly pocit, že se můžeme svěřit a dostane se nám pochopení. Domů jsem odcházela pozitivně naladěná a jsem vděčná, že taková skupina pro matky pod odborným vedením existuje. Ocenila jsem, že se ženy snažily držet tématu a i proto pro mě byla skupina přínosná."

Lea

E-BOOK O SEBEPÉČI